Hvorfor oppsøke terapi

Når et menneske bestemmer seg for å gå i terapi, er det fordi det ikke har det bra, og har behov for å snakke med et annet menneske – en terapeut- som kan hjelpe en til å sortere følelser og tanker.
Som samtaleterapeut jobber jeg for å hjelpe deg som klient med å oppdage noe nytt om deg selv og ditt forhold til verden og menneskene rundt deg.
Samtaleterapi er arbeide med å skape innsikt. Samtaleterapi handler ikke om å gi gode råd eller trøste, selv om det er nettopp dette klienten også noen ganger trenger. Trygghet i terapirommet og møte med et medmenneske er det som er grunnlaget, for sammen å jobbe slik at klienten blir i stand til å hjelpe seg selv til å få det bedre.

Det kan være mange ulike grunner for å føle behov samtaleterapi:
Under er noen eksempler på hvorfor andre har søkt hjelp.

Du trenger noen å snakke med for å sortere tanker og følelser.
Har en følelse av å stå fast i livet ditt, og føler det er vanskelig å ta valg.
Du lever med egen sykdom.
Du er pårørende.
Lever med sorg eller fortvilelse.
Ønsker å tydeligere se dine egne grenser og behov.
Føler at livet er stressende.
Uro.
Nedstemthet.
Lav selvfølelse.
Strever med relasjoner.
Overganger i livet.

Gestaltterapi tilhører en antidiagniostisk tradisjon, og det vil si at det ikke settes diagnoser som passer inn i det tradisjonelle helsevesenet. Hvis klientens tilstand er alvorlig, vil jeg I samråd med klienten sette vedkommende I kontakt med lege/ helsevesen.