Gry Widerberg, Gestaltterapeut mngf

Utdannet gestaltterapeut/psykoterapeut fra Norsk Gestaltinstitutts Høyskole. Medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening. Jeg har hatt privat praksis som gestaltterapeut siden 2014.
Har tidligere jobbet mange år i Norsk Musikkbransje og deretter som freelance innen kunst og kultur. Har også erfaring fra arbeid i grunnskolen med psykisk utviklingshemmende barn.
Jeg valgte for noen år tilbake en dreining i min profesjonelle liv ved å utdanne meg til Gestaltterapeut. Beslutningen om dette kom ved at jeg gjennom årene ble jeg oppmerksom på min grunnleggende interesse for hvordan vi mennesker kan arbeide med de utfordringer vi får i livet.
Jeg er oppriktig interessert i andre mennesker og har et driv etter å hjelpe andre med deres utfordringer i livet. Som gestaltterapeut opplever jeg, å ha verktøy for dette.
Mennesket er ansvarlig for sitt eget liv innenfor de begrensningene omgivelsene gir. Å bli oppmerksom på det som faktisk er, for deretter å ta valg og søke mening for sitt liv,
her og nå. Dette er spennende og interessant å utforske, både i terapirommet og i eget liv.
Egen erfaring viser meg at livet er en prosess i stadig forandring og utvikling.
Legger vi ansvar for våre følelser over på annet eller andre, fornekter vi det eksistensielle faktum at det er bare jeg som kan tenke og leve som meg. Vi kan også fraskrive oss ansvar ved å tro at vi alltid vet alt selv, og skal klare oss selv, og derfor ikke tør søke støtte.

Den paradoksale endringsteori:
Det er ved å bli den du er, og ikke prøve å være noe du ikke er, at endring kan skje.
Arnold Beisser 1925-1991 (gestaltterapeut/psykiater)

Jeg tilbyr individualterapi som gestaltterapeut på mitt kontor i terapifelleskapet: Bygdøy allé Psykoterapi og Veiledning, Oslo.
Se felles nettside for terapifelleskapet her. www.ba21.no

gry fra wp2

grylogo

‎http://Gestalt.Widerberg.no/ms38682347.txt